ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αυτόνομα Συστήματα και Φωτοβολταϊκά Στοιχεία

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία είναι μια συνδεσμολογία ηλεκτρονικής διάταξης η οποία παράγει ηλεκτρική ενέργεια όταν δεχτεί ακτινοβολία. Η διαφορετική τους ονομασία ή όπως είναι ευρέως γνωστά είναι φωτοβολταϊκά κύτταρα. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα εκμεταλλεύονται την άφθονη ηλιακή ενέργεια  και με μια σύγχρονη τεχνολογία την μετατρέπουν σε ηλεκτρική ενέργεια ικανή να τροφοδοτήσει ένα μεγάλο μέρος των συσκευών σας. Οι αναζητήσεις στις μηχανές αναζήτησης δείχνουν πως πολλοί ψάχνουν για: φωτοβολταϊκά συστήματα προσφορές, φωτοβολταϊκά τιμές, τι φωτοβολταϊκό χρειάζομαι και βαθμό απόδοσης. Σε αυτήν την ενότητα λοιπόν θα ασχοληθούμε με τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα και τα φωτοβολταϊκά στοιχεία που τα αποτελούν.

φωτοβολταϊκά πάνελ τύποι στοιχειων

Φωτοβολταϊκά Στοιχεία:  Κατηγορίες

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες:

1. Κρυσταλλικού Πυριτίου

  • Μονοκρυσταλλικού πυριτίου, με ονομαστικές αποδόσεις φωτοβολταϊκών πλαισίων 14,5% έως 21%,
  • Πολυκρυσταλλικού πυριτίου, με ονομαστικές αποδόσεις φωτοβολταϊκών πλαισίων 13% έως 14,5%.2.

2. Λεπτών Μεμβρανών

  • Άμορφου Πυριτίου, ονομαστικής απόδοσης φωτοβολταϊκών πλαισίων ~7%.
  • ΧαλκοπυριτώνCIS / CIGS, ονομαστικής απόδοσης φωτοβολταϊκών πλαισίων  από 7% έως 14%.

Το πυρίτιο (Si) είναι η βάση για το 90% περίπου της παγκόσμιας παραγωγής φωτοβολταϊκών. Η κυριαρχία αυτή οφείλεται στην καθαρότητα και την κρυσταλλική δομή του υλικού η οποία και προτιμήθηκε για την κατασκευή φωτοβολταϊκών. Σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά του και την αφθονία του το πυρίτιο χρησιμοποιείτε ευρέως για την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας. Εντούτοις, λόγω του ότι είναι εύθραυστο, το πυρίτιο απαιτεί τον σχηματισμό στοιχείων σχετικά μεγάλου πάχους.

Ας εξετάσουμε όμως τα Φωτοβολταϊκά Στοιχεία και τα χαρακτηριστικά τους:

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ (Crystalline Silicon, Si)

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΠΤΟΥ ΥΜΕΝΙΟΥ (Thin Film)

ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Για αυτόνομα φωτοβολταϊκά πακέτα, φωτοβολταϊκά συστήματα προσφορές, αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα 5kw, αυτόνομα φωτοβολταϊκά υπολογισμός, αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα 1kw, φωτοβολταϊκά τιμές, μικρά φωτοβολταϊκά, για όλα τα φωτοβολταϊκά συστήματα που χρειάζεστε βρείτε αυτό που ψάχνετε στο eshops.gr

Φωτοβολταϊκά πάνελ
Πληροφορίες ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Photovoltaic-Energy-Greece,Φωτοβολταϊκά Στοιχεία. Πως λειτουργούν, τι φωτοβολταϊκό χρειαζομαι,ποια είναι τα καλύτερα φωτοβολταικά στοιχεία, ποιες είναι οι διαφορές τους. Για αυτονομα φωτοβολταικα πακετα διαβάστε εδώ.

Πληροφορίες ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Photovoltaic-Energy-Greece

Πληροφορίες Φωτοβολταϊκά Στοιχεία. Πως λειτουργούν, τι φωτοβολταϊκό χρειαζομαι,ποια είναι τα καλύτερα φωτοβολταικά στοιχεία, ποιες είναι οι διαφορές τους. Για αυτονομα φωτοβολταικα πακετα διαβάστε εδώ.